Wednesday, 21 December 2011

Christmas E-mail from My Boss - she is splendid!

Ikke glemme at juleferien er en tid for å slappe av, gjøre andre ting og samle krefter til ny giv på nyåret!!!! J Må bare minne deg på at du må ta hensyn til deg selv i fall du selv skulle glemme det! ;-)

TJ

Do not forget that the holidays are a time for relaxation, to do other tings than work and to find new energy!!!! I just Have to remind you to take care of yourself, in case you forget! ;-)

--------

If that's not the best Christmas e-mail ever ...

Blog Archive